Advisory Committee

Rasheed Araeen, María Magdalena Campos-Pons, Manthia Diawara, Solange Farkas, Oscar Guardiola-Rivera, Rainer Hauswirth, Vicky Kanellopoulou, Matthias Mühling, Stilpon Nestor, Afroditi Panagiotakou, Nikos Papastergiadis, Stefanie Peter, Irit Rogoff, Marieke Van Hal, Chiona Xanthopoulou-Schwarz